TỔ CHỨC KHÓA TU MÙA HÈ NĂM 2020

Chùa Pháp Vân tổ chức khóa tu hè năm 2020 với chủ đề “Sống để yêu thương”. Nhằm định hướng cho các con đến với Chân – Thiện – Mỹ, xa rời các tệ nạn tiêu cực của xã hội, hướng đến phát triển tương lai tốt đẹp hơn.

Thời gian: Bắt đầu từ 7h30 chủ nhật 02/08/2020 đến 16h00 thứ năm ngày 06/8/2020 ( 5 ngày )   
Địa chỉ: Chùa Pháp Vân, số 1299 Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội