ATM – GẠO MIỄN PHÍ -HẠT GẠO NGHĨA TÌNH ( Từ 20/04/ 2020 – 29/ 04/ 2020)

Chia sẻ yêu thương vượt qua đại dịch 

Buổi sáng: từ 8h đến 10h

   Buổi chiều từ: 14h đến 16h
Địa chỉ: Chùa Pháp Vân, số 1299 Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội