CÔNG ĐỨC DÁT VÀNG THẾP TƯỢNG PHẬT TẠI CHÙA PHÁP VÂN HÀ NỘI

Từ ngày 16/3 đến 1/4 năm Tân Sửu (nhằm ngày 27/4/2021 – 12/5/2021) Chùa Pháp Vân – 1299 Đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội tiến hành sơn thếp Tượng Phật tại Đại Hùng Bảo Điện.

“Xây chùa, tô tượng, đúc chuông,
Ba công đức ấy thập phương nên làm”
Việc “xây chùa, tô tượng, đúc chuông” mang lại công đức vô cùng lớn lao, không chỉ thể hiện tấm lòng kính ngưỡng đối với Tam Bảo mà còn gieo trồng phúc đức, gieo duyên lành cho tha nhân, tạo thuận duyên cho mọi người cùng được Tu học, cùng chung hưởng ánh sáng nhiệm màu của Phật pháp. Đó là cũng là cách chúng ta gieo trồng những hạt giống phước thiện lành trên đất ruộng của chính mình vậy!
Trong kinh Đức Phật cũng nói rằng người tạc tượng Phật, hay thấy người khác tạc tượng Phật mà sinh tâm hoan hỷ công đức cũng vô lượng vô biên.
Dưới đây là 11 công đức của người tôn tạo tượng phật:
1: Đời đời kiếp kiếp sẽ có đôi mắt sáng rõ
2: Không bao giờ sanh vào nơi ác
3: Luôn được sinh ra trong gia đình giàu sang, tôn quý, được nhiều người kính trọng.
4 : Thân thể sẽ có màu hoàng kim.
5: Có của cải, nhà cửa rộng lớn, nhiều người hầu cận, giúp đỡ.
6: Luôn được sinh ra trong gia đình hiền lành, đạo đức.
7: Có thể được làm vua chúa, hoặc tổng thống.
8: Có thể được làm Bậc Chuyển Luân Vương.
9: Có thể được sinh về cõi trời Phạm Thiên.
10: Không bị đọa vào đường ác.
11: Đời đời kiếp kiếp, đều tôn kính Tam Bảo, quy y Tam Bảo, chẳng đọa lạc.
Với công đức xây chùa, dựng tượng, tô tượng chúng ta có thể hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc như thầy Tổ, ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè… cùng các chúng sinh đang sống trong khổ cảnh, họ đang mong đợi trông chờ phần phước thiện mà mình hồi hướng. Khi họ hoan hỉ phần phước thiện ấy, ngay tức khắc giải thoát khỏi cảnh khổ được tái sinh cảnh thiện giới hưởng mọi sự an lạc.
Việc làm thiện lành này sẽ cho quả báo an lạc lâu dài trong kiếp hiện và những kiếp vị lai, sau khi mạng chung do công hạnh, thiện lành trong sạch đó sẽ thành tựu được những phước lành ở cảnh giới, cao siêu hơn. Vậy thì chúng ta không nên do dự nếu có điều kiện tốt thì nên kết duyên, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt ấy.
Mọi sự phát tâm công đức trực tiếp tại Chùa Quý Phật tử vui lòng liên hệ Ban Tiếp Lễ của nhà chùa hoặc phật tử Lê Sen – 0945629629
Mọi sự phát tâm công đức qua chuyển khoản quý vị vui lòng ghi rõ : họ tên, công đức sơn thếp tượng và gửi vào tài khoản:
Techcombank CN Hà Thành – số TK: 19031541610999 Chủ TK Lê Thị Sen
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
Nam Mô Thường Tinh Tiến Bồ Tát.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.