Cầu nguyện Quốc Thái Dân An – Hòa bình thế giới – Vũ điệu Kim Cương
Địa chỉ: Chùa Pháp Vân, số 1299 Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội