GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA PHÁP VÂN
———————

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH LỄ CẦU AN TÂN XUÂN 2023

Như thường niên, đáp ứng nhu cầu tâm linh tín ngưỡng của nhân dân, Phật tử gần xa vào mỗi độ đầu năm, Chùa Pháp Vân xin thông báo lịch ĐĂNG KÍ VÀ CHƯƠNG TRÌNH LỄ CẦU AN TÂN XUÂN 2023 như sau:
🔥 LỄ CẦU AN lúc 14h30 Ngày 8 Tháng Giêng Năm Quý Mão (chủ nhật).
🔥 LỄ CẦU AN lúc 19h00 ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão. (Chủ nhật)
🔥 LỄ CẦU AN lúc 19h00 ngày 18 tháng Giêng năm Quý Mão (Thứ 4).
Tiếp nhận đăng ký tại BAN TIẾP LỄ CHÙA PHÁP VÂN.

Trân trọng kính báo.