Trang chủ Kinh sách

Kinh sách

Chú Lăng Nghiêm

Chú Lăng Nghiêm tiếng Việt Nam-Mô-Lăng-Nghiêm Hội-Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần ) Diệu trạm tổng trì bất động tôn, Thủ-Lăng-Nghiêm-Vương thế hi hữu, Tiêu ...
27/04/2020