Trang chủ Công đức phóng sinh rất có hiệu quả trong việc hóa giải về vấn đề oan gia trái chủ?

CON NGƯỜI TRONG LÚC BỆNH HOẠN, THẬM CHÍ TRONG TÌNH TRẠNG NGUY KỊCH THÌ PHƯƠNG PHÁP CẦU CỨU NHANH CHÓNG NHẤT CHÍNH LÀ PHÓNG SINH 🌻🌻🌻


🙏Thầy Trần Đại Huệ: Sư phụ trong kinh giáo gần đây, có nhiều người nghe thầy nói: có 1 vị pháp sư Hoằng Lâm nghe nói tình trạng sức khỏe của thầy ấy không được tốt lắm. Sư phụ mong mọi người phóng sinh nhiều một chút để giúp vị pháp sư này có thể hồi phục sức khỏe. Mọi người từ chỗ này có điều thắc mắc muốn cầu cứu với sư phụ có nghĩa là con người ở trong lúc bệnh hoạn, thậm chí trong tình trạng nguy kịch thì phương pháp cầu cứu nhanh chóng nhất chính là phóng sinh phải không ạ?
🏵️Hòa thượng Tịnh Không: Đúng vậy, phóng sinh là vì oan gia trái chủ của người đó nhiều, do sát sinh, sát nghiệp quá nặng. Thầy ấy tuy là người xuất gia nhưng lúc chưa xuất gia vẫn là một người sống ngoài đời vì sát nghiệp nặng nề nên có nhiều oán gia trái chủ. Phóng sanh có thể hóa giải vấn đề này, niệm Phật hồi hướng cho thầy ấy. Thầy ấy đã làm rất nhiều việc tốt vậy mà nghiệp chướng vẫn còn thì anh biết oan gia trái chủ của thầy ấy nhiều tới cỡ nào. Người chịu tha thứ thì đã đi rồi, vẫn còn những người chưa chịu buông tha.
🙏 Thầy Trần Đại Huệ: Công đức phóng sinh rất có hiệu quả trong việc hóa giải về vấn đề oan gia trái chủ?
🏵️Hòa thượng Tịnh Không: Đúng vậy, rất có hiệu quả!