Trang chủ Khóa tu Pháp Vân xanh

Khóa tu Pháp Vân xanh

Công đức phóng sinh rất có hiệu quả trong việc hóa giải về vấn đề oan gia trái chủ?

CON NGƯỜI TRONG LÚC BỆNH HOẠN, THẬM CHÍ TRONG TÌNH TRẠNG NGUY KỊCH THÌ PHƯƠNG PHÁP CẦU CỨU NHANH CHÓNG NHẤT CHÍNH LÀ PHÓNG SINH 🌻🌻🌻 🙏Thầy Trần Đại ...
09/03/2020
Hòa Thượng Tịnh Không

Nam mô a di đà phât

Nam mô a di đà phât
09/03/2020