Trang chủ Tin tức Phật giáo

Tin tức Phật giáo

Tự giải thoát cho mình

Trong chùa có một chú sa-di đến nhập chúng tên là Tâm Trí. Chú ta siêng năng ham học, lại thông minh lanh lợi nên được thiền sư Thông Minh thương quý. Có ...
04/06/2020