Trang chủ Phật học

Phật học

ĐẠI BI XUẤT TƯỢNG

ĐẠI BI XUẤT TƯỢNG Ý nghĩa từng câu Chú Đại Bi Chú Đại Bi (dịch nghĩa) 1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, ...
08/04/2020
Nên tìm chùa phù hợp để gửi con tu

Nên tìm chùa phù hợp để gửi con tu

HỎI: Con gái của tôi xuất gia làm tiểu đã được ba năm tại một ngôi chùa ở tỉnh Quảng Trị. Vì Sư cô trụ trì, bổn sư của tiểu bị bệnh vừa mới ...
02/12/2019
Hỏa hóa kinh sách đúng pháp

Hỏa hóa kinh sách đúng pháp

HỎI: Tôi là Phật tử thường công quả trong chùa. Gần đây, thầy trụ trì thường nhờ tôi mang những kinh sách đã hư cũ, không dùng được nữa đi hỏa hóa ...
02/12/2019