Trang chủ Thiền phật giáo

Thiền phật giáo

Thiền định và Thiền quán

Thiền định và Thiền quán

Để giúp cho đọc giả có thể nắm được sự khác biệt giữa thiền định (chỉ quán) và thiền Vipassana (tuệ quán), PTVN (Phat tu VietNam)đã gặp sư Phước Nhân, ...
21/05/2020