Trang chủ Kiến thức đời sống

Kiến thức đời sống

Nghèo thì làm sao để bố thí và cúng dường?

Nghèo thì làm sao để bố thí và cúng dường?

Mỗi khi đến chùa tôi thường nghe quý Tăng Ni và đồng đạo nhắc đến là phải nên bố thí cúng dường để được phước đức về sau. Nhưng gia cảnh tôi ...
02/12/2019

Sự kỳ diệu của nếp sống tâm linh

Sự kỳ diệu của nếp sống tâm linh Nhờ đâu mà anh có được thành quả hôm nay? Điều này thật khó nói, anh chỉ ấp ủ trong lòng. Hai vợ chồng anh chiều ...
12/08/2019

Đạo Phật với đời sống

Đạo Phật dạy rằng, không phải khi con người đạt được mọi thứ mình mong muốn là ta đã có sự thành đạt hạnh phúc. Hạnh phúc chân thực chỉ đạt ...
12/08/2019

Phật tử à!

Phật tử à, có bao giờ các vị nhìn lại, thấy mình quá đáng lắm không, hay cứ mãi vào chùa soi mói lỗi của Tăng Ni, rồi đi ra đường bêu rếu. Quý thầy, ...
12/08/2019