Trang chủ 10 PHÚC BÁU DÀNH CHO NGƯỜI HAY CHIA SẺ PHẬT PHÁP

10 PHÚC BÁU DÀNH CHO NGƯỜI HAY CHIA SẺ PHẬT PHÁP

 

1. Khả năng về Phật Pháp của người ấy sẽ ngày càng giỏi, xuất sắc và uyên thâm hơn, trí tuệ, tâm linh sẽ ngày càng khai mở, tăng trưởng.
2. Đạo đức, lòng Thánh thiện, tâm từ bi của người ấy càng ngày càng rộng lớn.
3. Nếu tu chưa đắc giải thoát thì sinh ra kiếp nào cũng đều có duyên gặp được Phật Pháp khi còn rất trẻ để tiếp tục tu hành.
4. Đi đâu, làm gì, ở đâu, lúc nào cũng có các Vị Thiện Thần, Chư Thiên theo bảo vệ, giúp đỡ.
5. Đi nơi đâu, sống trong môi trường nào cũng đều gặp người tốt giúp đỡ, thương yêu quý mến, thường gặp được Thiện Tri Thức hướng dẫn.
6. Nếu giáo Pháp Phật chia sẻ mà đúng Chánh Pháp, đúng nhân quả, đúng đạo lý thì người này được cái phúc là khó gặp Tà Đạo, Tà Sư. Mà luôn gặp Chánh Pháp Phật để tu tập, tiến Đạo.
7. Trong vị lai, người ấy sẽ có đủ phúc duyên để trở thành một Vị Giảng Sư giỏi, thuyết pháp hay và được nhiều người mến mộ, kính trọng.
8. Tài sản, vật chất, cái ăn, đồ mặc luôn được đầy đủ mà không bị thiếu thốn.
9. Tâm hồn luôn được an lạc, bình yên, hạnh phúc nhẹ nhàng, khuôn mặt từ ái, phúc hậu, điềm nhiên.
10. Vào một kiếp nào đó, chắc chắn sẽ tu đắc Đạo, an trụ Niết Bàn.
Bố thí Pháp hơn mọi bố thí
Hương vị Pháp hơn mọi hương vị
Niềm vui Pháp hơn mọi niềm vui
Tham ái diệt, khổ đau chấm dứt.
(Kinh Pháp Cú)
Trên đây là mười lợi ích vô cùng lớn của người hay chia sẻ Phật Pháp cho mọi người.
Pháp thí là thù thắng nhất vì Phật Pháp là thuyền từ giúp cho chúng sanh thoát khỏi biển khổ sanh tử, là ánh sáng trí tuệ phá tan vô minh tăm tối của chúng sanh khổ nạn. Nên công đức của người truyền trao thật chẳng thể nào nghĩ bàn, tính đếm được. Do đó Mọi Người hãy tập chia sẻ Phật Pháp rộng rãi đến tất cả Mọi Người. Nên nhớ kỹ phải là Chánh Pháp, tuyệt đối không được lưu truyền Tà Pháp, Tà Thuyết sai lầm. Như vậy sẽ có nhân quả cũng tương ứng rất khủng khiếp.
Mọi Người có trong tay những phương tiện công nghệ tốt như: Smartphone, máy tính… thì nên tận dụng tích công lũy đức, rộng làm lợi ích cho Bản Thân, Gia Đình và Xã Hội thì quý lắm thay.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏
Xin Thường Niệm A DI ĐÀ PHẬT
Giữ Tâm Thiện Thế Giới Hòa Bình 🙏
Sưu tầm và chỉnh sửa