Trang chủ Thư Viện

Thư Viện

KỸ NỮ LIÊN HOA SẮC CHỨNG QUẢ A LA HÁN

KỸ NỮ LIÊN HOA SẮC CHỨNG QUẢ A LA HÁN NHỜ SÁM HỐI TỊNH HÓA ÁC NGHIỆP Trong Luật Di-sa-tắc, có câu chuyện nói về một kỹ nữ rất xinh đẹp, trải qua bao ...
09/03/2020

500 Mục Đồng nhờ nguyện lực và cúng dường Đức Phật mà Đắc Quả Vị A-La-Hán

500 MỤC ĐỒNG NHỜ NGUYỆN LỰC VÀ CÚNG DƯỜNG ĐỨC PHẬT MÀ ĐẮC QUẢ VỊ A-LA-HÁN. ( Trích sách” Những Chuyện Nhân Quả”). – Tác giả: Pháp Sư ...
09/03/2020