Trang chủ Thư Viện

Thư Viện

PHẦN 28: KHUYÊN NHỮNG NGƯỜI LÀM ĐỒ TỂ

PHẦN 28: KHUYÊN NHỮNG NGƯỜI LÀM ĐỒ TỂ

PHẦN 28: KHUYÊN NHỮNG NGƯỜI LÀM ĐỒ TỂ Dê, lợn tuy là loài vật nhưng tâm lý tham sống sợ chết so với chúng ta cũng không khác biệt. Hãy xem như nhà kia nuôi ...
08/04/2020

KỸ NỮ LIÊN HOA SẮC CHỨNG QUẢ A LA HÁN

KỸ NỮ LIÊN HOA SẮC CHỨNG QUẢ A LA HÁN NHỜ SÁM HỐI TỊNH HÓA ÁC NGHIỆP Trong Luật Di-sa-tắc, có câu chuyện nói về một kỹ nữ rất xinh đẹp, trải qua bao ...
09/03/2020

500 Mục Đồng nhờ nguyện lực và cúng dường Đức Phật mà Đắc Quả Vị A-La-Hán

500 MỤC ĐỒNG NHỜ NGUYỆN LỰC VÀ CÚNG DƯỜNG ĐỨC PHẬT MÀ ĐẮC QUẢ VỊ A-LA-HÁN. ( Trích sách” Những Chuyện Nhân Quả”). – Tác giả: Pháp Sư ...
09/03/2020