Trang chủ Liên hệ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Thượng tọa, Trụ trì chùa: Thích Thanh Huân

Địa chỉ: Số 1299, đường Giải Phóng, Hoàng Liệt, Hoàng Mai– Hà Nội

Email: Chuaphapvan@gmail.com