Trang chủ Thư mới giỗ tổ Chùa Pháp Vân Hà Nội ngày 04-10-2022

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA PHÁP VÂN
———————

THƯ MỜI GIỖ TỔ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 04/10/2022 ( Chủ nhật)
(Nhằm ngày 9 tháng 9 năm Nhâm Dần )

Thư mời giỗ tổ chùa Pháp Vân gắn mã QR Code

Thư mời giỗ tổ chùa Pháp Vân gắn mã QR Code

Để tỏ lòng thành kính tri ân công đức Sư Tổ khai sáng chốn Già Lam. Nhân ngày húy kỵ Tổ Sư Chùa Pháp Vân và kỷ niệm lần thứ 1785 năm ngày viên tịch của Sơ Tổ thiền sư Việt Nam Khương Tăng Hội. Chư Tăng, Phật tử Chùa Pháp Vân cùng nhân dân địa phương thành kính tổ chức lễ tưởng niệm và cầu nguyện cho chốn tổ được hưng long, Phật Pháp trường tồn, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc.

Trân trọng kính mời Quý vị bớt chút thời gian vàng ngọc đến chùa Pháp Vân dự lễ và dùng cơm thân mật.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

 TM CHƯ TĂNG CHÙA PHÁP VÂN

Trụ trì

Thượng tọa Thích Thanh Huân

 

 

Note: Tìm hiểu về lịch sử, kiến trúc của nhà chùa nhưng không phải có hướng dẫn viên, ở Chùa Pháp Vân  các bạn thanh niên có hướng dẫn bằng mã QR có thể đọc hiểu được lịch sử của chùa.

Mã QR Thư Mời Giỗ Tổ - Chùa Pháp Vân

Mã QR Thư Mời Giỗ Tổ – Chùa Pháp Vân