Trang chủ TÁM ĐIỀU MÀ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG MUỐN GỬI ĐẾN TOÀN THẾ GIỚI VỀ DỊCH CÚM COVID
TÁM ĐIỀU MÀ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG MUỐN GỬI ĐẾN TOÀN THẾ GIỚI VỀ DỊCH CÚM COVID ĐANG HOÀNH HÀNH TRỞ LẠI, VẬY CHÚNG TA PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐÂY? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
1/ Chúng ta phải nên đối mặt với sự thật về bệnh dịch hiện nay đang hoành hành như thế nào? Phật Bồ Tát dạy chúng ta trước tiên hãy giữ cho tâm bình tĩnh trở lại, đừng hoảng sợ, đừng kinh hãi.
2/ Nếu như bệnh dịch thực sự lan rộng đến khắp khu vực, việc làm tốt nhất là không nên ra ngoài, ở trong nhà và tu tập khiến cho tâm trở nên thanh tịnh hơn, đây là điều vô cùng quan trọng. Tâm địa nhất định phải thanh tịnh, tâm thanh tịnh rồi thì có thể miễn dịch, không thể truyền nhiễm.
3/ Nghe kinh, đọc kinh, niệm Phật, đoạn ác tu thiện. Đây là cái gốc. Tại sao vậy? Trong giáo lý đại thừa Phật thường nói “Tất cả Pháp đều do tâm tưởng sanh”, điều quan trọng nhất đó là chúng ta giữ gìn tâm ý thanh tịnh và lương thiện, cho dù bị nhiễm bịnh thì cũng không có ảnh hưởng gì, tự nhiên mà khỏi thôi.
4/ Tại làm sao như thế? Cảnh tuỳ tâm chuyển, vì tâm thanh tịnh và tâm từ bi có thể khiến cho virus chuyển biến thành những tế bào tốt đẹp, vì vậy bạn không nên sợ hãi, bạn có sợ hãi, thì bạn sẽ bị bệnh tật dọa mà chết, đây là quan niệm sai lầm.
5/ Cho nên, chúng ta cần nuôi dưỡng tâm thanh tịnh cùng với tâm từ bi. Đây là những gì mà người thời nay thường nói, để tăng cường khả năng miễn dịch của chính chúng ta.
6/ Chúng ta niệm kinh hay làm việc siêu độ, tổ chức pháp hội cầu tiêu tai miễn nạn, đây là cái ngọn không phải cái gốc. Có hiệu quả không vậy? Có hiệu quả, nó có thể làm giảm tai nạn này một chút, có thể thay đổi tình thế tai nạn này một chút nhưng vẫn không thể tiêu trừ tai nạn.
7/ Làm thế nào để phân biệt đâu là ngọn và gốc? Đó là bạn có thể chân chánh tu hành, chân thật tinh tấn, đây chính là gốc. Tâm thanh tịnh của chúng ta và lòng từ bi của chúng ta thì không thể mất đi, điều quan trọng là mỗi ngày đều tăng trưởng, mỗi năm cũng đều tăng trưởng. Điều nguyện thanh tịnh của bản thân chính là vì hết thảy chúng sanh mà phục vụ, niệm niệm đều nghĩ cho người khác mà không phải vì cầu cho bản thân mình, luôn luôn nghĩ nhớ mà không hề thối chuyển. Đây chính là cái gốc vậy.
8/ Cho dù thế gian hiện tại có nhiều tai nạn thì bạn cũng không bị nhiễm phải nó, tại sao thế? Vì bạn đã không tạo nên loại nghiệp chướng này. Dịch bệnh cũng chính là oan nghiệp. Nếu bạn cùng với họ không kết oan trái , họ nhất định sẽ không tìm đến bạn; nếu bạn có kết oán với chúng sanh, họ sẽ tìm đến bạn, đây chính là cảm ứng đạo giao, tơ hào không sai.
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG
(Chuyển ngữ: Thích Thiện Trang)
Xin Hoan Hỉ Phổ Biến Đến Người Thân Của Bạn
A DI ĐÀ PHẬT.
🌱🌱 ~ Thích Minh Đạo ~ 🌱🌱