Trang chủ PHÁP HỘI MOENLAM CHENMO

Kính bạch chư Tăng, Ni và Phật tử.

Hội đủ nhân duyên, được sự đồng thuận của Ban Tôn Giáo Chính Phủ và Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Từ ngày 18/10/ 2019 – 05/ 11/ 2019, H.E Sangay Dorji Rinpoche cùng Tăng đoàn TWGH Phật Giáo Bhutan sẽ có chuyến tham quan, giao lưu và chia sẻ Phật Pháp tại Việt Nam.

Lịch tại chùa Pháp Vân  chi tiết như sau:

🌷 Ngày 11 (28.10.2019). Đoàn tới Thăm Thượng tọa Thích Thanh Huân (chùa Pháp Vân). Và chuẩn bị đàn tràng Pháp hội.
Địa chỉ: số 1299 Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

🌷 Ngày 12 (29.10.2019). Cả ngày, từ 8h30 sáng : Pháp hội Moenlam Chenmo – Cầu nguyện Quốc Thái Dân An – Hòa bình thế giới – Vũ điệu Kim Cương.
Địa chỉ: Chùa Pháp Vân, số 1299 Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

🌷 Ngày 13 (30.10.2019). Cả ngày từ 8h30 sáng: Pháp hội Quán đỉnh Quan Âm Bồ Tát và Đại Lễ cầu nguyện Vãng Sinh Tịnh Độ cho cửu huyền thất tổ, anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn do thiên tai, bệnh tật và hết thảy chúng sinh.
Địa chỉ: Chùa Pháp Vân, số 1299 Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

PHÁP HỘI MOENLAM CHENMO
Đại lễ MOENLAM CHENMO đầu tiên tại Việt Nam sẽ được diễn ra bởi Tăng Đoàn các Rinpoche và các Lama rất rất cao cấp (đã thành tựu pháp) của Vương quốc Phật giáo Bhutan.

Cơ hội hiếm hoi được thực hành Phổ Hiền Quảng Nguyện Vương cùng trong một đàn tràng với các Bậc Thầy thành tựu, được nương theo công đức và năng lực của các Ngài, dù chỉ tụng theo được 1 lần (bằng tiếng Việt hay bất cứ thứ tiếng nào) cũng đem lại công đức và phước duyên không thể nghĩ bàn.

🔔 ĐẠI LỄ MOENLAM CHENMO TẠI CHÙA PHÁP VÂN SẼ ĐƯƠC DIỄN RA VÀO NGÀY 29&30/10/2019

Mời các Phật tử đến tham dự!