Trang chủ , Những Nguy Hiểm Của Sân Hận

NHỮNG NGUY HIỂM CỦA SÂN HẬN.

Nhũng Nguye Hiểm Của Sân Hận - Chùa Pháp Vân

Nhũng Nguy Hiểm Của Sân Hận – Chùa Pháp Vân

Có nhiều chỗ trong kinh điển đề cập và giải thích những nguy hiểm của tâm sân này.
Vì thế, tôi muốn nói sơ qua một chút về những nguy hiểm ấy.
Khi sân có mặt trong tâm, chúng ta không thể phân biệt được giữa nhân và quả hoặc giữa những hành động tốt và xấu.
Nếu có sân, chúng ta không biết đến cái gì là đúng luật pháp cái gì đi ngược lại luật pháp.
Do sân, nhiều người ghét chúng ta và chúng ta sẽ có nhiều kẻ thù.
Chúng ta rất có thể sẽ phạm vào những lầm lỗi, và vào lúc chết, tâm của chúng ta sẽ bị rối loạn và dằn vặt.
Chết với trạng thái tâm này chúng ta sẽ phải tái sanh vào địa ngục.
Trong thế gian này, không có nguy hiểm nào lớn hơn sân hận, và trong tâm không có trạng thái tâm nào có thể gây phiền hà cho nó bằng sân hận này.
Sân có thể hủy diệt phẩm cách của chúng ta cũng như lòng tự trọng của người khác.
Nếu một người lấy sân hận đáp trả lại người sân hận thì người ấy còn đáng khinh hơn người (sân) trước.
Người sân hận nhanh già hơn và có thể chết sớm hơn.
Người ấy cũng dễ đánh mất nhan sắc hay sự hấp dẫn của mình.
Nếu bạn có nhiều sân, bạn sẽ có một dung sắc xấu xí trong kiếp sống tương lai.
Trên đây là một số nguy hiểm được đề cập và giải thích trong kinh điển.
Lại nữa, trong cuộc sống hàng ngày do sân hận mà chúng ta không thể ăn ngon ngủ yên.
Do sân, chúng ta có thể bị thất sủng hoàn toàn.
Do sân chúng ta có thể có nhiều kẻ thù và đau khổ cùng cực.
Do sân, chúng ta có thể bị lâm vào cảnh chồng vợ và thân bằng quyến thuộc ly tan.
Do sân, tình bạn bị phá hủy và những mối quan hệ thân thiện bị tuyệt giao.
Do sân, tài sản của chúng ta bị thất thoát.
Do sân, chúng ta có thể phải bị phạt tiền, hay chúng ta có thể bị nhà chức trách bắt giữ hoặc bỏ tù.
Do sân, chúng ta có thể bị tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, hay đột quỵ.
Những nguy hiểm của sân không bao giờ kể hết vì nó có rất nhiều vậy.
Chúng ta nên suy xét đến những nguy hiểm của sân theo cách này.
Nếu chúng ta thường xuyên suy xét trên những nguy hiểm của sân, thời sân trong lòng và trong tâm chúng ta sẽ giảm bớt và dần dần biến mất.
Trích Thiền Tâm Từ
Sayadaw U Indika.
TK Pháp Thông dịch.
Nguyện đem tất cả công Đức làm điều lành
Hồi hướng khắp tất thảy.
Oan gia và trái chủ.
Đệ Tử và chúng sanh .
Đều trọn thành Phật Đạo
Trên đền bốn ơn nặng .
Dưới cứu khổ tam đồ,
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát lòng Bồ Đề .
Hết một báo thân này
Đồng sanh về Cực Lạc.
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Tags: Chùa pháp vân, chùa pháp vân hà nội, chùa bồ đề, nam mô a di đà phật, Chùa pháp vân, chùa pháp vân hà nội, chùa bồ đề, nam mô a di đà phật, Chùa pháp vân, chùa pháp vân hà nội, chùa bồ đề, nam mô a di đà phật,