Trang chủ NGHI THỨC CÚNG ÔNG TÁO NGÀY 23 THÁNG CHẠP

NGHI THỨC CÚNG ÔNG TÁO NGÀY 23 THÁNG CHẠP

• Đồ lễ:
– Ban thờ Phật, ban thờ gia tiên có hoa, quả, đèn nến, nước trong, mâm cơm chay. Không nên cúng vàng mã và cỗ mặn.
– Chuẩn bị cá, cua, lươn, trạch, chim, ốc…( không bắt buộc phải là cá chép, tùy duyên mua, không hẹn đặt trước ).
• Thời gian : Trong ngày 23 tháng Chạp ( không bắt buộc phải trước 12 giờ trưa ). Trước khi làm lễ cúng, cần sửa sang, bao sái ban thờ cho trang nghiêm, thanh tịnh, rút tỉa chân nhang gọn gàng, chỉn chu.
• Nghi thức cúng:
– Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (1 lạy)
– Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 1 lạy )
– Nam mô A Di Đà Phật ( 1 lạy )
– Kính lễ chư vị thần linh thổ địa, ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. ( 1 xá )
Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tý, gia đình chúng con….. ngụ tại địa chỉ: ….. với tấm lòng thành kính, sắm sửa hương hoa, lễ vật thanh tịnh cúng dường lên mười phương chư Phật, chư Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư vị thần linh thổ địa coi quản xứ này, vâng lời Phật dạy phát tâm phóng sinh tu phúc.
Ngưỡng mong Tam bảo từ bi, chư vị thần linh thổ địa hoan hỷ quang giáng đàn duyên, nạp thọ cúng dường, chứng minh tấm lòng thành của tín chủ chúng con. Một năm vừa qua, chúng con do vô minh đã vô tình hay cố ý, tạo nhiều tội lỗi, gây tổn cho người và vật, nay chúng con thành tâm sám hối, xin nguyện thay đổi, làm mới cuộc đời.
Nguyện cầu Tam bảo, chư vị thần linh thổ địa, chứng giám và gia hộ cho chúng con gia đạo được bình an cát khánh, điều lành đưa tới, việc xấu qua đi, tất cả ác duyên thảy đều tiêu diệt, trí sáng tâm khai, làm lành lánh dữ, dịch bệnh sớm trừ, đất nước thanh bình, nhà nhà yên ấm, người người hạnh phúc khang ninh, mọi loài an vui, giải thoát.
Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát ( 3 lần )
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát ( 3 lần )
–>Sau đó mang các chúng sinh ra sông, hồ, ao, rạch… ( môi trường sống tốt ) để thả, vừa thả vừa niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
P/s: Nếu quý Phật tử không chấp chước nghi thức cúng lễ, có thể tùy duyên, uyển chuyển trong phần nghi thức này.
Nguồn: Thầy Thích Minh Trí – Chủ nhiệm Đạo tràng Tâm Hoa, trụ trì Tịnh Liên Thất – tp Thái Bình.

Tags: Chua Phap Van, chùa pháp vân, phật tử chùa pháp vân,