Trang chủ Một vị lãnh đạo vừa biết lo cho dân ,lo cho nước

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏
Thật xứng đáng khi ca ngợi phó thủ tướng Vũ Đức Đam
Dù bộn bề công việc vì Dân,vì Nước
Nhưng anh vẫn dành ít thời gian được nghỉ ngơi quý báu của mình để đến Cung Kính,Thỉnh An Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Thật đáng khen ngợi anh,có tài có đức đáng khen ngợi
Các bạn ah!dù đứng ở bất cứ vị trí nào hãy coi mình không bằng hạt bụi trên xa mạc ắt sẽ hiểu ra nhiều điều đó…
Cái tôi lớn cùng sự ngã mạn đi đôi với tự sát,các vị ác trí thức dù quyền hành địa vị cao nhưng hãy nên nhớ rằng Luật Nhân Quả còn có quyền hành gấp các vị nhiều nhiều
Mong sao Chư Phật Hộ Trì Cho anh luôn luôn khỏe mạnh,hoàn thành tốt công việc,và luôn kiên định với con đường Chánh Pháp
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏