Trang chủ Bài Cúng Đêm Giao Thừa

Bài Cúng Đêm Giao Thừa

 

Nam Mô A Di Đà Phật .Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật