Trang chủ Tin tức

Tin tức

Nghèo thì làm sao để bố thí và cúng dường?

Nghèo thì làm sao để bố thí và cúng dường?

Mỗi khi đến chùa tôi thường nghe quý Tăng Ni và đồng đạo nhắc đến là phải nên bố thí cúng dường để được phước đức về sau. Nhưng gia cảnh tôi ...
02/12/2019

Suy nghiệm lời Phật: Có sinh ắt có diệt

Quán sát vô thường, nhân duyên, có sinh ắt có diệt là một trong những pháp hành quan trọng của giáo pháp Thế Tôn. Thấy được vô thường để bình thường, an ...
02/12/2019

PHÁP HỘI MOENLAM CHENMO

Kính bạch chư Tăng, Ni và Phật tử. Hội đủ nhân duyên, được sự đồng thuận của Ban Tôn Giáo Chính Phủ và Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Từ ngày ...
29/10/2019

  </p
26/09/2019

Khóa tu Pháp Vân Xanh kỳ 13

Khóa tu Pháp Vân Xanh kỳ 13 Diễn ra vào 7h sáng ngày mai (25/8/2019) Hướng đến sự an lạc trong mùa Vu Lan hiếu hạnh Và chào đón các bạn tân sinh viên và năm học ...
31/08/2019