Trang chủ Thư Viện

Thư Viện

ĐẠI BI XUẤT TƯỢNG

ĐẠI BI XUẤT TƯỢNG Ý nghĩa từng câu Chú Đại Bi Chú Đại Bi (dịch nghĩa) 1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, ...
08/04/2020
Ý nghĩa mười ngày trai

Ý nghĩa mười ngày trai

Ý nghĩa mười ngày trai Mười ngày trai giới là quy định của Phật giáo vào các ngày mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30. Trong mười ngày này các hàng Ưu Bà ...
08/04/2020
16/3 âm lịch. Ngày vía Chuẩn Đề Vương Bồ Tát

16/3 âm lịch. Ngày vía Chuẩn Đề Vương Bồ Tát (theo Bắc tông)

16/3 âm lịch. Ngày vía Chuẩn Đề Vương Bồ Tát (theo Bắc tông) “Khể thủ quy y Tô tất đế. Đầu diện đảnh lễ Thất cu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn ...
08/04/2020

Con trẻ vừa biết nói liền dạy nó niệm danh hiệu

ĐẠI SƯ ẤN QUANG DẠY: Con trẻ vừa biết nói liền dạy nó niệm danh hiệu: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Và NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT, khiến cho những điều kém đã vun ...
08/04/2020

KỸ NỮ LIÊN HOA SẮC CHỨNG QUẢ A LA HÁN

KỸ NỮ LIÊN HOA SẮC CHỨNG QUẢ A LA HÁN NHỜ SÁM HỐI TỊNH HÓA ÁC NGHIỆP Trong Luật Di-sa-tắc, có câu chuyện nói về một kỹ nữ rất xinh đẹp, trải qua bao ...
09/03/2020

500 Mục Đồng nhờ nguyện lực và cúng dường Đức Phật mà Đắc Quả Vị A-La-Hán

500 MỤC ĐỒNG NHỜ NGUYỆN LỰC VÀ CÚNG DƯỜNG ĐỨC PHẬT MÀ ĐẮC QUẢ VỊ A-LA-HÁN. ( Trích sách” Những Chuyện Nhân Quả”). – Tác giả: Pháp Sư ...
09/03/2020