Tọa đàm tại chùa Pháp Vân về môi trường.

28/07/2018 | Administrator

 TẬP HUẤN:
"NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN" 
Từ chiều ngày 21/7 đến hết ngày 22/7/2018.

TẬP HUẤN:
HIẾN CHƯƠNG NHÂN ĐẠO VÀ CÁC TIÊU CHUẨN TỐI THIỂU TRONG CỨU TRỢ NHÂN ĐẠO"
Trong 2 ngày 23,24/7/2018

TỌA ĐÀM:
" CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CỨU TRỢ THIÊN TAI TẠI CỘNG ĐỒNG"
Sáng ngày 25/7/2018, tại Hội trường Chùa Pháp Vân.

Chùa Pháp Vân nói riêng, Phật giáo nói chung và ngày càng nhiều các tổ chức xã hội đang ngày càng quan tâm hơn nữa đến các vấn đề về BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Thật hạnh phúc !

Cả xã hội cùng chung tay vì một đất nước, một thế giới tốt đẹp hơn ! 
Trong đó, không thể thiếu sự nỗ lực đóng góp, phụng sự của cộng đồng Chư Tăng Phật tử Phật giáo trên cả nước, đang từng ngày nỗ lực tu học và hành theo hạnh của Đức Phật.
Và CLB Môi Trường Xanh Pháp Vân chúng con cũng không nằm ngoài sứ mệnh ấy ! 

Cùng hưởng ứng và chờ đón những hoạt động tiếp theo của CLB và nhà chùa nhé ạ ! 

#MÔITRƯỜNGXANH
#PHÁPVÂNXANH
#SỨGIẢXANHVÌTƯƠNGLAIXANH