Tiến sỹ phật học Geshe Gyalten

19/05/2018 | Administrator

Tiến sỹ phật học Geshe Gyalten – Đệ tử Tâm Truyền  Thánh Tăng Choden

Geshe Gyalten là vị đứng đầu  của hai trung tâm phật giáo Ananda và trung tâm Awakening Vajra (Kim Cương Thừa). Geshe cũng là tác giả của các quyển sách “Bất động như ngọn núi: Tâm An Bình”. Thầy có nhiều học trờ ở Mỹ và các nước khác trên thế giới. Các bài giảng, các chuyến hành hương và các đợt nhập thất của Thầy đều rất thâm thúy và giúp thay đổi cuộc sống, các đệ tử rất yêu quý và tôn kính thầy.

Từ thuở ấu thơ, Geshe-la có mong muốn mạnh mẽ trở thành tu sĩ. Năm 1985, thầy rời Tây Tạng đến Ấn Độ đến học tại Dharamsala, Ấn Độ. Tại đây thầy học các môn học hiện đại và trở thành học sinh đứng đầu lớp. Thầy cũng xuất sắc trong các môn thể thao. Thầy được biết đến như là nhà hùng biện và tranh luận giỏi nhất trong số tất cả các trường học Tây Tạng tại Ấn Độ thời điểm bấy giờ.

Năm 1990, Thầy xuất gia với Ngài Choden Rinpoche và trở thành đệ tử thân thiết của Rinpoche. Kể tư đó, Geshe được xem như là đệ tử tâm truyền của Choden Rinpoche. Với sự hướng dẫn của Rinpoche tại tu viện Sera, Geshe đã tinh thông ngũ minh về triết học Phật giáo: Bắt nhã, Trung đạo, Lý luận, Kho tàng kiến thức và Giới luật (giới luật của tu viện) cũng như Lam Rim (Các đạo lộ đưa đến giác ngộ), luyện tâm và mật điền. Geshe đã nhận được bằng Geshe (tiến sĩ phật học) vào năm 2005 và Thầy cũng học Y học tây Tạng.

Hơn cả thập kỷ, Thầy đã đi cùng Choden Rinpoche trên khắp thể giới để trợ giúp Rinpoche chia sẻ kiến thức sâu rộng về triết học Phật giáo, thiền định, Y học Tây Tạng và thiền. Thầy nói được 5 ngôn ngữ: Tiếng Tây Tạng, tiếng Anh, Tiếng Hindu, tiếng Hoa, tiếng Ý trôi chảy. Thầy cũng là người tử tế, dễ gần, kiên nhẫn, vui tính và dễ giao tiếp nhiều ngôn ngữ. Trước khi Choden viên tịnh đã ân cần căn dặn Ngài đem Xá Lợi thầy Choden khắp nơi thế giới để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và đem sự an lạc cho những nơi đón xá lợi đến.

Sau khi Choden viên tịnh, Geshe tiếp tục các dự án của Choden, như các trung tâm Phật giáo Ananda và trung tâm Awakening Vajra, tiếp tục những công việc ở các trung tâm như Choden từng hướng dẫn. Chúng ta thực sự vinh dự rằng trung tâm Phật giáo Ananda đucọ chính Choden gia trị và dưới sự hướng dẫn của Geshe Gyalten

 

ST