Lịch sinh hoạt Đạo Tràng Quán Thế Âm

16/09/2014 | Administrator

LỊCH SINH HOẠT TU TẬP ĐẠO TRÀNG QUÁN THẾ ÂM TẠI CHÙA

Để phục vụ cho đông đảo quần sinh thường xuyên đến tu tập, chùa Pháp Vân định kỳ tổ chức tu tập tại đạo tràng Quan Thế Âm theo lịch cố định hàng tuần và lịch cố định hàng tháng, chi tiết thời gian cụ thể tu tập như sau:

Định kỳ theo tuần:

- Ngày thứ 3 và ngày thứ 7: sáng bắt đầu từ 8h30 đến 11h30 thọ thực, nghỉ an chỉ tịnh đến 13h30 bắt đầu khóa tu buổi chiều tiếp đến 16h30 nghỉ.

- Ngày Chủ Nhật hàng tuần: tối giảng Pháp và đối thoại Pháp bắt đầu từ 19h và kết thúc vào lúc 21h

lưu ý: các ngày tu này có xin giới thọ Ngũ Giới trong ngày này

Định kỳ theo tháng:

- Ngày 19 AL hàng tháng là ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát tổ chức tu cả ngày sáng từ 8h30 đến buổi chiều 16h30 thì nghỉ

lưu ý: ngày này xin giới thọ Bát Quan Trai