Lễ tạ tất niên và Tổng kết hết năm Đinh Dậu 2017

06/02/2018 | Administrator

Ngày 4/2/2018 tức 19/12 âm lịch Chùa Pháp Vân tổ chức họp mặt phật tử hộ trì TAM BẢO báo cáo kết quả tu học, hoạt động của Đạo Tràng.

Cùng đó, nhà chùa hoan hỷ tổ chức Lễ tạ tất niên cho hội viên, những gia đình đặt sớ Lễ cả năm tại Chùa, cùng bách gia trăm họ.

Mời các bạn xem chùm ảnh tại chùa:

Chùa Pháp Vân