Thông báo mở Khoá tu hè lần thứ 8 năm 2019

16/06/2019 |

Nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và các cháu thanh thiếu niên tham gia khoá tu mùa hè, chùa Pháp Vân tổ chức Khoá tu mùa hè lần thứ 8 năm 2019 với những nội dung nhằm cung cấp kiến thức cơ bản cho các em về văn hoá, lòng hiếu thuận, đạo đức ứng xử với gia đình, thầy cô, bạn bè và mọi người trong cuộc sống, gắn với năm điều Bác Hồ dạy. Cung cấp cho các em có kỹ năng sống, ý thức tự lực, giữ gìn sức khoẻ, tinh thần đoàn kết, nói không với các tệ nạn xã hội, chấp hành luật lệ giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng chuẩn mực xã hội. 

Thể lệ tham dự khóa tu:

-        Thời gian khóa tu là 4 buổi từ 7h đến 17h hàng ngày,   bắt đầu từ 27/06 đến 30/06/2019.

-        Số lượng đăng ký: 200 khóa sinh.

Nơi gửi đơn: Ban Tổ chức Khóa tu hè năm 2019 Chùa Pháp Vân

Địa chỉ : 1299 Đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Liên lạc BTC : Phật tử Phương Dung:  0368 929 449.  Phật tử Thiện Lai: 0964 971 309.  Phật tử Thanh Trúc: 0919 970 055                      

 

 

  BTC Khoá tu mùa hè 2019

khóa tu mùa hè lần thứ 8 năm 2019 chùa pháp vân