Họp mặt tổng kết hoạt động Đạo Tràng năm Đinh Dậu 2017 ngày 4/2/2018

02/02/2018 | Administrator

Giáo hội phật giáo Việt Nam
Ban hộ trì TAM BẢO

Đạo Tràng Quan Thế  Âm chùa Pháp Vân - Quận Hoàng - Hà Nội

THÔNG BÁO

Như thường lệ hàng năm vào ngày 19/12 âm lịch Chùa Pháp Vân tổ chức họp mặt phật tử hộ trì TAM BẢO báo cáo kết quả tu học, hoạt động của Đạo Tràng.
Nhà chùa hoan hỷ tổ chức Lễ tạ tất niên cho hội viên, những gia đình đặt sớ Lễ cả năm tại Chùa, cùng bách gia trăm họ vào hồi 7h 30' kết thúc 11h ngày chủ nhật mùng 04/2/2018 (tức 19/12/2017) tại nhà giảng chùa Pháp Vân 1299 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Vậy trân trọng kính mời quý hội viên, cùng bách gia trăm họ gần xa, bớt chút thời gian về chùa  tham dự, để buổi họp mặt hội viên hộ trì Tam Bảo Đạo Tràng Quan Thế  Âm chùa Pháp Vân.
- Tổng kết hết năm Đinh Dậu 2017. 
- Lễ tạ tất niên năm Đinh Dậu 2017, được thành công viên mãn .

Nam mô thường năng ủng hộ Đạo Tràng Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô thường tinh tiến Bồ Tát

Chùa Pháp Vân
Ban hộ trì Tam  Bảo
Kính yết