ĐƠN ĐĂNG KÝ KHOÁ TU MÙA HÈ

25/04/2013 | Trần lưu Tường

                              ĐƠN ĐĂNG KÝ KHOÁ TU MÙA HÈ


                     Kính gửi: - BTC khoá tu mùa hè 2013

        Tôi tên là:……………………………………ĐT liên hệ: ……………
        CMND số: ………………Cấp ngày:………….Tại:……………………
        Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………….
        ……………………………….……………………………….………....

Địa chỉ nơi ở hiện tại:         ……………………………….……………
        Là phụ huynh của cháu:…………………….………………….……......
        Ngày sinh:……………….. Nơi sinh: ......………………………………
        Học sinh lớp:……...Trường: …………………………………………...
        Xin đăng ký cho cháu:. ………………………được theo học khoá tu mùa hè năm 2013(các cháu từ lớp 5 đến lớp 12 phải có ý kiến gia đình)
                 Với tấm lòng mong muốn cho các cháu tu dưỡng đạo đức để sau này trở thành người tốt cho gia đình và xã hội.
             Chúng tôi xin cam kết :
1- Nghiêm túc chấp hành nội qui của chùa và khoá tu tại chùa
2- Không gây khó khăn cho chùa Pháp Vân nếu có rủi ro xảy ra tai nạn  ngoài ý muốn hoặc do sự nghịch ngợm của cháu. Nhận lại không có yêu cầu gì nếu con em mình bị chùa trả về do không chấp hành nội qui khoá tu, của chùa.

3. Đưa đón cháu đúng giờ qui định tại cổng chùa
                 Kính xin Ban tổ chức khoá tu chấp thuận cho cháu được tham dự khoá tu mùa hè 2013 tại chùa Pháp Vân. Địa chỉ nộp đơn: Cô Diệu Quảng (cửa hàng bán đồ lễ tại chùa ) Tel: 36.425.460/09.0489.0077 nộp trước ngày 25/05/2013.  
                                
                                                                     Hà Nội, ngày     tháng     năm 2013                                                                                        Người làm đơn

                                                               (Ghi rõ họ tên, số đt liên hệ)

 

 

 

                                                                                    ……………………..

 

Ghi chú:

* 8h sáng ngày 2.6.2013 phụ huynh có mặt tại chùa để họp mặt phối hợp nhà chùa trong quản lý học sinh, Sinh viên viết đơn thì không cần chữ ký gia đình

* Đối với HS phải có ý kiến phụ Huynh ghi rõ: Gia đình nắm rõ nội dung chương trình và đồng ý cho cháu theo học và xin nhắc nhở cháu thực hiện tốt nội qui khoá học

* Nộp đơn kèm theo 2 anh 4x6

                                                                                    Tel: ………………..