dotretho.net- <cao tran, thiết kế nhà thông minh- nhà thông minh- kenhtretho.net, iwin 474 Cho may tinh ong nuoc, driver may tinhpvc, ong pvc, ong hdpe, voi nuoc , đèn led âm trần, đèn led âm trần, đèn pha led, dự án vinhomes mễ trì, Vinhomes paradise mễ trì

Hoạt động tu học

KINH SÁCH TU HỌC CĂN BẢN

Đến chùa cần biết

Pháp học cho phật tử

PHÁP hành cho phật tử

Phật giáo giữa đời thường

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 115

Lượt truy cập: 3348434

Liên hệ Hỗ trợ

Tel: (+84)436.425.460
Mobile: 0941673456

Sơ đồ chỉ dẫn

Phap học cho phật tử » Phật học căn bản »


Số lượt xem: 1205
Gửi lúc 12:51' 23/12/2013
Ý nghĩa Thập Nhị Nhân Duyên

XIN CHO BIẾT Ý NGHĨA "THẬP NHỊ NHƠN DUYÊN"?

THẬP NHỊ NHƠN DUYÊN hay NHƠN QUẢ LIÊN QUAN là một sợi DÂY vô hình có 12 cái KHOEN kết thành một vòng tròn, cái này dính cái kia, không đầu, không đuôi xoay chuyển luôn luôn. QUẢ trước làm DUYÊN khởi cho NHÂN sau. NHÂN sau trở thành QUẢ trợ cho NHÂN sau nữa.

MƯỜI HAI CÁI KHOEN đó là Danh Từ Trừu Tượng chỉ danh những PHÁP VÔ VI, Vi tế chứ không phải khoen SẮT, khoen ĐỒNG, hay khoen GỖ v.v... được kể ra như sau.

VÔ DANH duyên HÀNH
HÀNH duyên THỨC
THỨC duyên DANH SẮC
DANH SẮC duyên LỤC NHẬP
LỤC NHẬP duyên XÚC
XÚC duyên THỌ
THỌ duyên ÁI
ÁI duyên THỦ
THỦ duyên HỮU
HỮU duyên SANH
SANH duyên LÃO TỬ
LÃO TỬ trở lại VÔ MINH

THẾ NÀO GỌI LÀ VÔ MINH?

VÔ MINH là sự tối mê che án, không cho chúng sanh hiểu được ĐỜI LÀ KHỔ, đâu là NGUYÊN NHƠN các sự KHỔ và không biết làm sao cho hết KHỔ. Vì VÔ MINH, nên giả cho là thật, không cho là CÓ, Dơ bảo là SẠCH, KHỔ nói là VUI, ví như người mù sanh ra từ lòng mẹ không phân biệt được hình tướng, màu sắc gì cả.

THẾ NÀO GỌI LÀ HÀNH?

Là hành vi tạo tác, sự chuyển động tò mò rờ cái này, mó cái kia, quờ quạng ví như người mù đi trên con đường trơn trượt vậy.

THẾ NÀO GỌI LÀ THỨC?

Sự mong mỏi muốn biết, hy vọng ao ước, biểu lộ lòng ham muốn, tìm tòi, ví như bị trược té, giật mình.

DANH SẮC LÀ THẾ NÀO?

Có sự mong muốn, kiếm tìm cho nên gặp phải hai trạng thái. Một phần vật chất, hình tướng cho là SẮC. Và danh từ, tiếng gọi là DANH, DANH và SẮC ví như hai mủi GAI nhọn.

THẾ NÀO GỌI LÀ LỤC NHẬP?

Có DANH SẮC rồi, Thân này nảy sanh sáu CỬA là Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân và Ý để làm nơi thu hút, đón nhận tựa thể bị lở ra sáu lỗ UNG NHỌT đau nhứt.

THẾ NÀO GỌI LÀ XÚC?

Sáu cửa ấy đòi hỏi những gì mong muốn. Sáu trần là sắc, thính, hương vị, xúc và pháp tiếp xúc đụng chạm vào, ví như tìm các thứ thuốc đắp vào sáu lỗ trên.

THẾ NÀO GỌI LÀ THỌ?

Khi LỤC CĂN tiếp xúc với SÁU TRẦN sanh ra CẢM GIÁC. Trần nào vừa lòng, thích ý thì VUI. Trái ý, nghịch lòng thì GHÉT, ví như Thuốc dịt vào có thứ chịu có thứ không.

THẾ NÀO GỌI LÀ ÁI?

CẢM GIÁC làm cho ưa thích, quyến luyến mãi, ham thích hoài, không chịu xa lìa, dứt bỏ gọi là ÁI. Ví như THUỐC nào êm dịu, thì ưa thích đắp thêm vào.

THỦ LÀ THẾ NÀO?

Có sự ưa muốn quyến luyến, bám chặt, giữ cứng không chịu buông lìa ra gọi là THỦ.

HỮU Ý NGHĨA LÀM SAO?

Không buôn ra, cố tích trữ để dành, chấp là "CỦA TA" ví như cố khư khư giữ lấy bã THUỐC ấy, lại còn cố tìm kiếm thêm nhiều hơn nữa, để dành, tích trữ.

THẾ NÀO GỌI LÀ SANH?

Khi tìm ra rồi, lại mất đi, cố tìm ra nữa, cố gắng tạo cho có nữa, ví như đi đường trơn trợt bị té ngã, rồi đứng dậy, đi nữa gọi là TÁI SANH.

THẾ NÀO GỌI LÀ LÃO TỬ?

Khi đã TÁI SANH, có xác thân thì phải có tiêu hoại mỏi mòn. ĐAU dẫn GIÀ và cuối cùng là CHẾT. CHẾT ví như té vào đống lữa to vô cùng đau đớn.

Tóm lại THẬP NHỊ NHƠN DUYÊN hay NHƠN QUẢ LIÊN QUAN gồm có:

3 ADDHÀ - Thời kỳ
12 ANGA - Chi
 
20 AKARA - Thể
3 SANDHI - Chỗ nối liền
4 SANKHEPPA - Chỗ tóm tắt.
3 VATTA - Sự xoay chuyển
2 MÙLA. - Gốc

BA THỜI KỲ LÀ THẾ NÀO?

- Hai pháp VÔ MINH và HÀNH thuộc quá khứ.
- Tám pháp THỨC, DANH SẮC, LỤC NHẬP, XÚC, THỌ, ÁI, THỦ, HỮU hiệp lại thuộc hiện tại.
- Hai pháp SANH và TỬ thuộc VỊ LAI

MƯỜI HAI CHI LÀ THẾ NÀO?

Từ VÔ MINH đến GIÀ CHẾT là 12 CHI hay còn gọi là 12 cây CĂM, làm thành cái SƯỜN cho bánh XE SANH TỬ.

HAI MƯƠI THỂ LÀ THẾ NÀO?

VÔ MINH, HÀNH, ÁI, THỦ, HỮU năm THỂ này là NHÂN quá khứ, để sanh ra QUẢ hiện tại là THỨC, DANH, SẮC, LỤC NHẬP, XÚC, THO thành ra mười THỂ.

Kể từ ÁI, THỦ, HỮU, VÔ MINH, HÀNH năm THỂ hiện tại là NHÂN để sanh QUẢ vị lai là THỨC, DANH SẮC, LỤC NHẬP, XÚC THỌ thành ra mười THỂ. Trước sau vị chi 20 THỂ.

THẾ NÀO GỌI LÀ BA CHỖ NỐI LIỀN?

Lúc HÀNH của thời kỳ QUÁ KHỨ nối liền với THỨC hiện tại là NHƠN QUẢ nối liền.

Lúc THỌ của QUẢ hiện tại nối liền với ÁI là NHƠN hiện tại, gọi là QUẢ NHƠN nối liền.

Lúc HỮU của NHƠN hiện tại nối liền với SANH là QUẢ của Vị lai, gọi là NHƠN QUẢ nối liền.

Lúc HỮU của NHƠN hiện tại nối liền với SANH là QUẢ của Vị lai, gọi là NHƠN QUẢ nối liền.

THẾ NÀO GỌI LÀ BỐN CHỖ TÓM TẮT?

- VÔ MINH, HÀNH là một chỗ tóm tắt
- THỨC, DANH SẮC, LỤC NHẬP, XÚC, THỌ là một chỗ tóm tắt.
- ÁI, THỦ, HỮU là một chỗ tóm tắt.
- SANH, GIÀ, CHẾT một chỗ tóm tắt.

BA SỰ XOÁY CHUYỂN LÀ THẾ NÀO?

Ba sự XOAY CHUYỂN là sự LUÂN CHUYỂN của PHIỀN NÃO

- Luân chuyển của NGHIỆP "KAMMA VATTA"
- Luân chuyển của QUẢ "VIROKA VATTA"
- Luân chuyển của phiền não là VÔ MINH, ÁI, THỦ, "KILESA VATTA" KAMMA BHÀVA "HỮU NGHIỆP" và HÀNH gọi là luân chuyển của NGHIỆP hữu sanh.

UPPATI VATTA, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sanh, già, chết tám CHI này gọi là LUÂN chuyển của phiền não.

THẾ NÀO GỌI LÀ HAI GỐC?

Hai GỐC là Vô minh và Ái dục. Khi hai GỐC này chưa diệt được, thì ba sự luân chuyển cứ tạo thêm lên, rồi xoay tròn mãi mãi. Nếu sự luân chuyển của phiền não mà bị THÁNH ĐẠO cắt đứt diệt tận thì sự luân chuyển của NGHIỆP và QUẢ cũng diệt.

Khi NGHIỆP và QUẢ đã dứt rồi, tức là đã bẻ gãy 12 cây CĂM của bánh XE SANH TỬ LUÂN HỒI, cũng có nghĩa là phá vỡ 12 cái KHOEN VÔ HÌNH ràng buộc, tức là không còn sanh tử luân hồi, dứt KHỔ đến NIẾT BÀN vậy.

Đây là giải về các CHI của THẬP NHỊ NHƠN DUYÊN và tất cả các chi nhánh NHƠN QUẢ LIÊN QUAN đến sự sanh tử luân hồi, ví như một vòng tròn cứ theo thời gian nghiệp lực, hành vi tạo tác mà luôn luôn xoay chuyển mãi hoài trong LỤC ĐẠO.

 

Nguồn tin: Nguyễn Hòa

Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Các khóa tu

Tiêu điểm

Bình chọn

Bạn thấy phiên bản mới của website Chùa Pháp Vân thế nào?

  • Rất tiện lợi và chuyên nghiệp
  • Giao diện đẹp và dễ dùng
  • Chức năng dễ dùng
  • Cũng bình thường
  • Ý kiến khác

: Bình chọn : : Kết quả :

(Đã có 668 lượt bình chọn)