dotretho.net- <cao tran, thiết kế nhà thông minh- nhà thông minh- kenhtretho.net, iwin 474 Cho may tinh ong nuoc, driver may tinhpvc, ong pvc, ong hdpe, voi nuoc , đèn led âm trần, đèn led âm trần, đèn pha led, dự án vinhomes mễ trì, Vinhomes paradise mễ trì

Hoạt động tu học

KINH SÁCH TU HỌC CĂN BẢN

Đến chùa cần biết

Pháp học cho phật tử

PHÁP hành cho phật tử

Phật giáo giữa đời thường

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 51

Lượt truy cập: 3345823

Liên hệ Hỗ trợ

Tel: (+84)436.425.460
Mobile: 0941673456

Sơ đồ chỉ dẫn

Đến chùa cần biết » Tam Bảo-Phật-Bồ Tát »


Số lượt xem: 2835
Gửi lúc 23:26' 24/12/2013
Tăng có mấy bậc

TĂNG

TĂNG CÓ MẤY BẬC, XIN CHO BIẾT?

TĂNG có hai là THÁNH TĂNG và PHÀM TĂNG. THÁNH TĂNG là những bậc tu hành tinh tấn, dứt trừ phiền não và đã đến THÁNH VỨC, là đạt đến BỐN ĐẠO, BỐN ĐẠO và một NIẾT BÀN.

BỐN ĐẠO, BỐN QUẢ LÀ THẾ NÀO?

- TU ĐÀ HOÀN ĐẠO - TU ĐÀ HOÀN QUẢ
- TƯ
 ĐÀ HÀM ĐẠO - TƯ ĐÀ HÀM QUẢ
- A NA HÀM
 ĐẠO - A NA HÀM QUẢ
- A LA HÁN
 ĐẠO - A LA HÁN QUẢ

Bốn bậc THÁNH trên lại còn chia ra THÁNH HỮU LẬU và THÁNH VÔ LẬU.

THÁNH HỮU LẬU là bậc mới nhập dòng THÁNH VỨC, đè nén phiền não được một phần, chưa dứt hẳn được nên còn phải bị TÁI SANH LUÂN HỒI như TU ĐÀ HOÀN TƯ ĐÀ HÀM và A NA HÀM.

THÁNH VÔ LẬU là bậc đã diệt tận gốc rễ của phiền não, đã trong sạch được cả THÂN KHẨU Ý không cò TÁI SANH LUÂN HỒI lại nữa như A LA HÁN.

THẾ NÀO GỌI LÀ THÁNH TU ĐÀ HOÀN?

TU ĐÀ HOÀN hay còn gọi là "DỰ LƯU" có nghĩa là bậc sửa sọan vào Dòng THÁNH VỨC do sự tinh tấn tu hành. Bậc này, dứt được ba sợi dây kiết sử là THÂN KIẾN HOÀI NGHI và GIỚI CẤM THỦ. Là bậc thấp nhất trong hàng TỨ THÁNH. Bậc này còn phải tái sanh luân hồi, nhưng không quá bảy kiếp và nhất là không còn bị sa đọa và bốn đường DỮ. Bậc này còn được gọi là THẤT LAI.

THẾ NÀO GỌI LÀ THÁNH TƯ ĐÀ HÀM?

 ĐÀ HÀM hay còn được gọi"NHẤT LAI" hay NHẬP LƯU có nghĩa là đã chánh thức nhập vào dòng THÁNH rồi. Chư vị này diệt tận được ba sợi dây KIẾT SỬ và THÂN KIẾN HOÀI NGHI và GIỚI CẤM THỦ, song THAM và SÂN đã nhẹ được một phần lớn. Bậc này chỉ phải TÁI SANH một kiếp nữa mà thôi.

THẾ NÀO GỌI LÀ THÁNH A NA HÀM?

A NA HÀM hay còn gọi được gọi là BẤT LAI, nghĩa là không còn bị luân hồi nữa. Vì bậc THÁNH này đã dứt trừ được THƯỢNG PHẦN KIẾT SỬ và Thân kiến, Hoài nghi, Giới cẩm thủ, Tham lam và Sân hận. Đắc QUẢ này, chư THÁNH thọ sanh vào cung Trời ĐÂU XUẤT ĐÀ để tu hành thêm và chờ ngày đắc QUẢ A LA HÁN.

THẾ NÀO GỌI LÀ THÁNH A LA HÁN?

A LA HÁN có danh hiệu VÔ SANH, nghĩa là không còn sanh tử luân hồi lại nữa. Vì bậc THÁNH này đã dứt sạch MƯỜI SỢI DÂY KIẾT SỬ trói cột chúng sanh là Thân kiến, Hoài nghi, Giới cẩm thủ, Tham lam, Sân hận, Ái sắc, Ái vô sắc, Phóng dật, Tự phụ và Vô minh. Bậc này đã hoàn toàn giải thoát ra khỏi vòng TAM GIỚI, nên được gọi là THÁNH VÔ LẬU.

THÁNH TĂNG CÓ HẠNG THIỆN LAI TỲ KHƯU LÀ THẾ NÀO?

EHI BHIKKHU, dịch THIỆN LAI TỲ KHƯU là bậc đã đào tạo được rất nhiều TIỀN THIỆN DUYÊN từ Vô lượng kiếp. Nhất là cúng dường bố thí dạo cạo, Y BÁT đến chư Phật TOÀN GIÁC, ĐỘC GIÁC và THINH VĂN đệ tử Phật, cững như chư PHÀM TĂNG. Do nhân lành trên, nên khi có một đức Phật ra đời, được nghe PHÁP của Ngài, phát tâm hoan hỷ mừng vui, xin xuất gia tu theo CHÁNH ĐẠO.

Khi ấy, đức Phật dạy. "Hãy lại đây, vị THIỆN LAI Tỳ khưu". Khi lời vàng vừa dứt, tự nhiên tóc, râu rụng sạch, quần áo cân đai sẽ biến mất, mà có đầy đủ TAM Y QUẢ BÁT như một vị Tỳ khưu đã tu lâu rồi vậy. Đó là do nhờ phước theo bảo trợ. Chư Tăng này được gọi là EHI BHIKKHU hay THIỆN LAI TỲ KHƯU, tu theo lối ứng hoá.

PHÀM TĂNG LÀ THẾ NÀO?

Là người đã nguyện hy sinh, xã bỏ đời sống phàm nhơn thế tục, thọ trì phẩm hạnh thanh cao, thay mặt ba đời chư Phật, cố gắng tinh tấn tu hành theo TAM HỌC là giới định huệ để diệt trừ TAM ĐỘC là tham sân và si, mong ngày đắc thành ĐẠO QUẢ theo gương các bậc đàn anh là chư THÁNH THINH VĂN vậy.

BÂY GIỜ CÒN CÓ THÁNH TĂNG ĐẮC QUẢ KHÔNG?

Trong TẠNG KINH có ghi"CHÁNH GIÁO CÒN, ĐẠO QUẢ CÒN". Đúng như vậy, tu hành cho chín chắn, đúng theo lời đức Phật dạy, thì chắc chắn sẽ đắc ĐẠO QUẢ không sai bất luận là xuất gia hay tại gia, song hạng xuất gia thì tâm nhẹ nhàng rảnh rỗi hơn hàng tại gia, vì còn bị vướn bận bao nhiêu sự trói cột ở đời.

Sở dĩ bây giờ có ít Thánh Tăng, là vì chúng sanh phước mỏng, nghiệp dày vả lại sự hành chưa hoàn toàn đúng theo lời Phật dạy. Tinh thần bị phiền não, trần cấu, ô nhiễm quá nhiều.

Và nói một cách khác, nếu có THÁNH NHƠN đắc QUẢ đi nữa, thì chính tự vị ấy biết, cũng như các vị đồng quả biết chả lẽ đắc QUẢ rồi, các Ngài đem khoe khoang ĐẠO QUẢ cho mọi người biết sao?

DO ĐÂU, PHÀM NHƠN KHÔNG BIẾT THÁNH NHƠN ĐẮC QUẢ?

Lấy một ví dụ cho dễ hiểu. Ví như có một đứa trẻ học lớp Tư. Nó chỉ biết đọc, biết viết, tính toán chút ít.

Trình độ hiểu biết của nó chỉ ở trong phạm vi lớp Tư mà thôi. Nghe người kia đậu bằng bác sĩ hay kỹ sư, nó cũng chỉ nghe như vậy thôi, chứ thật ra, nó làm sao hiểu biết được tầm kiến thức của vị bác sĩ hay kỹ sư như thế nào?

Chúng ta cũng như thế ấy. Màn VÔ MINH bao đời che án, DANH VỌNG lắm kiếp kéo lôi, mãi say mê quay cuồng với tài tình danh lợi, lấy giả làm thiệt, lấy không làm có, lấy dơ làm sạch, lấy khổ làm vui...thì làm sao thấy biết được sự thanh tịnh, vắng lặng an vui tự tại của chư THÁNH cho được?

NẾU KHÔNG THẤY, BIẾT LÀM SAO TIN TƯỞNG ĐỂ TU?

Lại cần xét ví dụ trên, chả lẽ như đứa trẻ học lớp tư kia, không biết được tầm kiến thức bao la của vị Bác sĩ hay Kỹ sư rồi cho là không có trình độ Bác sĩ hay Kỹ sư sao?

Muốn có bằng cấp bác sĩ hay kỹ sư người học trò phải chuyên cần, phải cố công trì chí, không xao lãng chăm chú học hỏi, rồi thời gian không lâu, cũng sẽ đạt đến trình độ bác sĩ hay kỹ sư được.

Cũng như chúng ta, là những người mong mỏi tìm đạo giải thoát, tìm cho ra con đường thoát khổ về vui thì việc trứơc nhất là cố gắng tinh tấn dứt bỏ tánh hư, nết xấu, đào tạo, việc lành.

Như trì trai, giữ giới, tham THIỀN, quán tưởng, đè nén phiền não, bớt dục vọng thèm khát cá nhơn, trau giồi tâm cho thanh tịnh thì NIẾT BÀN đâu xa.

TẠI SAO TRONG TĂNG LỮ, VỊ SƯ GIÀ LẠY VỊ SƯ TRẺ?

Đảnh lễ là để tỏ lòng cung kính Phẩm hạnh thanh cao, công hạnh tu hành, phạm hạnh giải thoát, chứđâu có phải lạy 32 thế trược của vị ấy.

Tuy có Tăng tướng như nhau, song NHO GIÁO có câu "THẮNG NHỨT TUẾ VI NHƠN HUYNH"...có nghĩa là hơn một tuổi thì làm anh. Ơ đây, thấy vị sư già đảnh lễ vị sư trẻ, là chấp Sự mà quên Lý rồi. Tuy trẻ nhưng công hạnh cao hơn, tuổi hạ lớn hơn, thọ cụ túc giới trước hơn thì vị tuy già mà mới tu hoặc nhỏ hạ hơn phải đảnh lễ là việc dễ hiểu vậy thôi.

Đức Phật có dạy:

- Hai người cùng tu một ngày, một tháng, hoặc một buổi, song người nào THỌ GIỚI trước là Sư Huynh. Em phải tôn trọng, kính bái anh, vì như trong gia đình, người em phải kính trọng anh đó vậy.

TẠI SAO CHA MẸ ÔNG SƯ CŨNG PHẢI ĐẢNH LỄ SƯ, CON MÌNH?

Như trên đã giải, đảnh lễ là tôn trọng, kính bái Y BÁT chơn truyền của ba đời chư Phật, đảnh lễ chư Thánh và Phàm Tăng mà ông Sư là người đại diện, chứ đâu có đảnh lễ một cá nhơn người nào đâu? Vả lại, đảnh lễ thì có Phước, không thì thôi, chứ ông Sư đâu có bắt buộc. Sự tín ngưỡng, tôn trọng phát xuất tự đáy lòng mới cao quý, chứ ngoài hình tướng thị lạy lục, mà trong tâm thì hoài nghi, bực bội, buồn phiền...thì sao gọi là phước.

Tóm lại, chư TĂNG tuy còn là PHÀM, nhưng các ngài thay mặt ba đời chư Phật, chư THÁNH TĂNG, thì làm sao cho phẩm hạnh thanh cao, giới đức trong sạch, cho xứng đáng là PHƯỚC ĐIỀN VIÊN của chư thiên và NHƠN LOẠI.

-ooOoo-

 

Tác giả: Sưu tầm

Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Các khóa tu

Tiêu điểm

Bình chọn

Bạn thấy phiên bản mới của website Chùa Pháp Vân thế nào?

  • Rất tiện lợi và chuyên nghiệp
  • Giao diện đẹp và dễ dùng
  • Chức năng dễ dùng
  • Cũng bình thường
  • Ý kiến khác

: Bình chọn : : Kết quả :

(Đã có 668 lượt bình chọn)