Đại Lễ tán đàn tụng kinh Dược Sư

06/04/2018 | Administrator

 Giáo hội Phật giáo Việt nam 

Ban hộ trì TAM BẢO CHÙA PHÁP VÂN

Đạo tràng Quan Thế Âm Chùa Pháp Vân

Thư mời

Trân trọng kính mời: hội viên và nhân dân pháp tâm tham dự  Đại Lễ  tán đàn tụng kinh Dược Sư buổi thứ 7 tại chùa Pháp Vân

Chương trình như sau:

1, 18h thứ sáu 21/2/Mậu Tuất Cúng mông sơn thí thực Phóng sinh tu phúc - Hồi hướng: Công đức thân bằng quyến thuộc mạnh khỏe, tăng phúc tăng thọ; Thất tổ cửu huyền anh linh, thai nhi sản nạn, các cô hồn vất vưởng ko nơi nương tựa,  

Đều no đủ ( sung mãn ) an vui giải thoát , siêu sinh Tây Phương  an Lạc Quốc.

2, Vào thứ bẩy ngày 22 / 2 / Mậu Tuất 

Chùa tổ chức lớp Phật học phổ Thông cơ bản trực tuyến cho mọi tầng lớp , mọi lứa tuổi tăng phần hiểu biết chuyên sâu về  phật học.

Áp dụng cuộc sống đời thường luôn  an Lạc hạnh phúc 

Thời gian khai học: Thứ  bẩy ngày 22/2 năm Mậu Tuất (âm lịch)

Đúng 17h cúng mông sơn thí thực - phóng sinh tu phúc.

17h 30' học Đến 19h thứ bẩy hàng  tuần  tại phòng Cam Lồ tầng 2 chùa Pháp Vân

Kính mời mọi người phát tâm tham gia góp phần vào công cuộc xây dựng xã hội văn minh làm tốt việc đời việc đạo.

Nam mô công Đức lâm Bồ Tát

Nam mô thường tinh tiến Bồ tát

Nam mô thường năng ủng hộ Quan Thế Âm Bồ Tát. 

 

         Ban hộ trì Tam Bảo