Chương trình nhập thất 21 hóa thân Phật Mẫu Tara tại chùa Pháp Vân - Hà Nội

18/05/2018 | Administrator

CHƯƠNG TRÌNH NHẬP THẤT 21
HÓA THÂN PHẬT MẪU TARA TẠI CHÙA PHÁP VÂN – HÀ NỘI

 

Ban tổ chức Nhập thất 21 hóa thân Phật Mẫu Tara xin thông báo tới Quý đạo hữu về chương trình nhập thất tại chùa Pháp Vân – Hà Nội như sau:

 • Thời gian: ngày 03, 04, 05, 06/06/2018
 • Địa điểm: Chùa Pháp Vân – 1299 đường Giải Phóng, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
 • Ngày 03/06/2018:
  - 7h 30: Phật tử Pháp Vân tập tại chùa để Ban Tổ Chức tiện việc sắp xếp đón học viên
  - 13h00 – 17h00: Lễ quán đảnh 21 hóa thân Phật Mẫu Tara.
 • Ngày 04, 05/06/2018: Bắt đầu thời khóa nhập thất
 • Ngày 06/06/2018: Hoàn mãn khóa tu Nhập thất – Lễ tạ pháp
 • Mục đích khóa nhập thất là để trưởng dưỡng tâm thanh tịnh, tăng trưởng trí tuệ nương nhờ vào dòng ân phúc gia trì từ Đức Phật Mẫu Tara.

Thời gian đăng ký: từ 18/5/2018 – 31/5/2018

*Điều kiện đăng ký: Ghi họ tên đầy đủ; Năm sinh; địa chỉ cư trú; Số CMND/CCCD; Số điện thoại. Gửi thông tin tới số điện thoại: 0985.689.199

Hoặc Liên hệ đăng ký: Phật tử Hướng Dương: 0126 9074 235

Hoặc đăng ký online tại link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5n7RkFnRkIPjne9FuWlx0FhlmmyQ18qngDpn-eI6QktZLbQ/viewform?c=0&w=1

 

Trụ Trì Thượng Tọa

Thích Thanh Huân

 

BTC xin trân trọng thông báo

Ghi chú:

 • Mang theo 01 ảnh chân dung kích thước 4*6
 • Mang 1 bản photo CMND/CCCD
 • Mang theo đồ dùng cá nhân, mang tư trang cần thiết trong thời gian nhập thất…
 • Trong thời gian nhập thất, tuân thủ các quy định.
 • Chương trình nhập thất có cho thỉnh tượng Phật Mẫu Tara. Tượng sẽ được gia trì trong suốt thời gian nhập thất. Quý Phật tử thỉnh tượng xin đăng ký với Ban Tổ Chức

 

Chùa Pháp Vân