Trang chủ Khóa tu búp sen hồng

Khóa tu búp sen hồng

Nghiệp ai nấy mang, duyên ai nấy nhận

Nghiệp ai nấy mang, duyên ai nấy nhận

Nếu chúng ta hiểu rõ nghiệp luật, thì chúng ta sẽ cảm nghiệm thấy sống một cuộc đời lương thiện quan trọng đến như thế nào trong khi chúng ta còn sống. ...
02/12/2019