Trang chủ Đạo tràng Quán Thế Âm

Đạo tràng Quán Thế Âm

NON HƯƠNG ĐỘNG TÍCH-ĐẠO TRÀNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Từ xa xưa, chùa Hương đã được coi là đạo tràng của Bồ Tát Quán Thế Âm ở Việt Nam. Hàng năm, cứ vào đầu xuân, khi hoa mơ nở trắng các thung lũng dưới ...
15/01/2020