Video khóa tu tuổi trẻ chùa pháp Vân Lần thứ 10

Khóa tu tuổi trẻ kỳ 10 chùa Pháp Vân
Video ghi lại toàn bộ chương trình tu học, hiến máu trong ngày tu an lạc
Tri ân công đức toàn thể đại chúng đã phát tâm tham gia, trợ duyên và ủng hộ cho khóa tu 
Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho toàn thể đại chúng và gia đình luôn an lạc và hạnh phúc!


Khoá tu tuổi trẻ kỳ 10 tròn thành, viên mãn, kết thành vô lượng công đức!

Chúng con tri ân Giáo hội Phật Giáo Việt Nam luôn tạo điều kiện để khoá tu được tổ chức đều đặn
Ghi nhận công đức các mạnh thường quân, CLB Môi Trường Xanh Pháp Vân, CLB Ấm Lòng và các phật tử phát tâm trợ duyên cho khoá tu hôm nay
Chùa Pháp Vân vô cùng hoan hỉ khi toàn thể đại chúng gần xa đã về chùa hiến máu, tu tập tính tấn!
Đại chúng không quản ngại đường xa, thời tiết lạnh và vượt qua được các thú vui ngày cuối tuần khác, bởi nhân duyên với Phật Pháp phát khởi (hay vẫy gọi)
Chúc đại chúng luôn luôn tinh tấn, phát khởi nhân duyên tu tập, cứu sinh, độ đời khi trở về cuộc sống làm việc và học tập.
---
Khoá tu tuổi trẻ kỳ 11 sẽ diễn ra vào ngày 14-1-2018 (chủ nhật) 
Hẹn gặp lại toàn thể đại chúng! 
Nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật!