Tổng hợp một số bài hát của Thầy Thích Minh Trí trong Khóa Tu Tuổi Trẻ chùa Pháp Vân

Thầy Thích Minh Trí - Người thầy dẫn chúng kính mến của Khóa Tu Tuổi Trẻ chùa Pháp Vân chúng con. Dưới sự dẫn dắt tận tình của thầy, chúng con nguyện cùng nhau nỗ lực tu học và Phật sự cho đời ! Chúng con cảm ơn thầy ạ !